https://www.gomad.be/sites/default/files/2019-03/bg-vacatures.jpg

Strategisch R&D-coördinator

Gomad verlegt de grenzen op het vlak van de verwerking van groenten op maat van de klant. Ons productieproces hebben we de afgelopen jaren goed op punt gezet. Dit heeft ons zeer onderscheidend gemaakt in de markt.

Gomad wil echter niet enkel het verschil maken op productievlak door spitsvondige productietechnieken en op maatschappelijk vlak door het innovatieve, inclusieve HR-management. Het wil ook de groentensector verduurzamen.

Daartoe moeten we de bestaande inkomende goederenstroom onder de loep nemen. Gomad wil elke groente verbeteren; zowel voor het milieu als voor de mens. De zaakvoerder heeft hierover een duidelijk beeld maar niet voldoende academische kennis op biologisch en economisch vlak.

Om de visie van de zaakvoerder om te zetten naar klare lastenboeken en om duurzame partnerships te smeden met telers zijn we op zoek naar een academisch profiel met doctoraats-denkniveau binnen de afstudeerdomeinen bio-ingenieurswetenschappen of burgerlijk ingenieurswetenschappen. 

Je bent flexibel, energiek en positief ingesteld. Kortom, je weet wat het inhoudt om binnen een KMO te werken. Je schuwt geen voortrekkersrol.

Je zult deel uitmaken van het managementteam.

Je taken en functies tijdens de eerste 24 maanden:

  1. het aankoopbeleid verduurzamen (lastenboeken uitschrijven, variëteiten creëren of verduurzamen, teelttechieken optimaliseren)
  2. waste managent : afval reduceren met 75%
  3. de ontwikkeling van systeemgastronomie en een dark kitchen  (halffabrikaten / componenten).

Heb je interesse ? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar hallo@gomad.be.

 

 

 

Gomad|Bijkhoevelaan 30|2110 Wijnegem|+32 483 462 908